Hoe kun je DIT schooljaar een training bekostigen?

Om leraren en begeleiders te professionaliseren zijn verschillende geldpotjes beschikbaar. Je hebt de lumpsum, de lerarenbeurs, de prestatiebox, de stadslerarenbeurs, de STAP-subsidie en de NPO-gelden. Het is voor onze studenten niet altijd duidelijk uit welk potje een training of opleiding betaald kan worden. Tijd voor duidelijkheid dus.

 

De lerarenbeurs is elf jaar geleden, in 2012, afgeschaft voor alle praktijkgerichte scholingen. Dat betekent dat je deze alleen nog kunt inzetten voor masters en bachelors die zich kenmerken door leren, leren en leren. Ortho Consult werkt met doen, doen en doen, waardoor de lerarenbeurs niet meer inzetbaar is. Voor deze opleidingen is in 2012 de prestatiebox ingezet. Dat is een zak met geld die bovenop de lumpsum is gekomen, waarmee scholen kunnen investeren in beter onderwijs op alle terreinen. 

 

Deze box is in 2022 afgeschaft, maar het geldbedrag dat in die box zat, blijft wel omdat de prestatiebox toegevoegd is aan de lumpsum. Voor een brede scholengemeenschap is dat al snel drie ton. 

Daarnaast zijn er tijdens de coronacrisis NPO-gelden beschikbaar gesteld aan scholen. Op een school van 2.000 leerlingen gaat het om bedragen ruim boven een miljoen. Dat betekent dat je voor deelname aan de tweejarige opleiding bijvoorbeeld minder dan een tiende procent van dat budget nodig hebt om de opleiding te financieren. Mocht jouw school slechts een deel van de opleidingskosten willen betalen, dan denken we met onze studenten mee en bieden we gespreide betaling aan. 

 

Een ding is zeker, met alle potten met geld die onderwijsbesturen vanuit de rijksoverheid aangeboden krijgen, is het argument dat er geen budget is voor jouw deelname, onjuist.