ORTHO MAGAZINE 2022-'23

Het Ortho Magazine voor het schooljaar 2022-'23 is gereed. Sinds corona verschijnt hij niet meer als gedrukt exemplaar. Wel weer als speciale website - je kijkt er nu naar - en als pdf. In de pdf kun je op alle trainingen, opleidingen en boeken klikken en rechtstreeks naar de informatie over het betreffende product op onze website gaan.


Beste onderwijscollega's,

In het schooljaar 2021-2022 verzorgden we op bijna 150 scholen door heel Nederland trainingen en opleidingen. Een of meerdere trainers van Ortho Consult hielpen mentoren om succesvollere coachgesprekken te voeren met hun mentorleerlingen, we werkten met conciërges die op zoek waren naar een betere band met de studenten van een MBO-instelling, rondden een project af op een middelbare school waar we met maar liefst tien groepen een zevendaagse praktijkopleiding voor mentoren verzorgden en was er een opdracht waarbij een managementteam bij de hand werd genomen om een transfer te maken naar een school waar echt inclusief onderwijs wordt verzorgd. 

 

Na afloop van elke in-company-opdracht stellen we aan de opdrachtgevers de vraag hoe de kosten-batenverhouding ervaren werd, waarbij de keuze was meer baten dan kosten, kosten en baten in balans en meer kosten dan baten. Het doet ons elke keer weer deugd dat uit het antwoord op deze specifieke vraag blijkt dat we hoog scoren op de tevredenheidsmeter.

 

Vanzelfsprekend waren we niet alleen op scholen, maar kwamen leerkrachten, directeuren, IB’ers, mentoren en werknemers van alle andere onderwijsplumage naar onze open inschrijvingen bij La Vie Meetingcenter in Utrecht. Een dag over LHBTIQ, een tweejarige opleiding voor IB’ers, studentencoaches en leerlingbegeleiders, een tweedaagse over hoe je van je klas een positieve groep kunt maken, een vierdaagse voor professionals die leerlingen met (faal)angst betekenisvol willen begeleiden. Voor elk begeleidingsvraagstuk hebben we wel een training verzorgd.

 

Uiteraard hebben we onze accu’s deze zomer opgeladen om ook dit schooljaar weer een inspirerende bijdrage te leveren aan jullie onderwijsontwikkeling. De tweejarige opleiding gaat voor de 22e keer van start (er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar). 

In dertig opleidingsdagen ga je een enorme sprong maken naar het begrijpen van gedrag van jouw leerlingen, maar vooral ook hoe je gedrag positief kunt beïnvloeden. Om daarin succesvol te zijn, ga je samen met je opleider ook op zoek naar wie jij vanuit jouw gezin van herkomst eigenlijk bent. Naast de tweejarige opleiding hebben we een enorm breed aanbod aan trainingen van een dag tot en met zeven dagen.

 

Helaas was er ook heel verdrietig nieuws deze zomer. Peter Mol, jarenlang onze specialist op het gebied van omgaan met leerlingen die met trauma’s te maken hebben, overleed op 68-jarige leeftijd. Veel studenten zullen zich zijn lessen herinneren, waarin hij op humoristische en confronterende wijze liet zien dat we, als het om gedrag gaat, veel kunnen leren van leerlingen waarvan we hun gedrag ongepast vinden. Hij spiegelde je op positieve wijze wat je kunt doen als je problemen ervaart met een leerling of een klas. We zullen Peter enorm gaan missen, maar zullen zijn inspirerende verhalen en voorbeelden blijven doorgeven.

 

We zullen ook komend schooljaar weer uitgaan van de mogelijkheden en kansen voor elk kind. We zullen vanuit onze meerzijdig partijdige grondhouding niet denken in problemen, maar in mogelijkheden en kansen. We kijken er naar uit om jullie daarbij, in Utrecht of bij jou op school, te mogen begeleiden om in kleine stappen elke keer weer een betere versie van jouw docentschap te ontdekken. Want ook voor ons team van trainers geldt: we leren een leven lang, met vallen en opstaan, in goede en in slechte tijden, met of zonder lockdown. Al hopen we toch wel stilletjes dat die lockdowns tot het verleden horen.

 

Met een hartelijke groet van Ivo, Leendert, Kim, Anneke, Richard, Jan-Willem en Maurice (de trainers) en Susanne, Lonneke en Brigitte (de backoffice)